Snabbfärjekrock granskad

Sjöfartsverket har avslutat granskningen av incidenten när snabbfärjan HSC Gotland körde in i kajen i Visby i början av juni. Händelsen föranleder ingen åtgärd, säger haveriutredare Sten Andersson som nöjer sig med att konstatera att kollisionen berodde på ett handhavandefel på kommandobryggan. Fartyget fick en mindre skada i stäven som har reparerats.