Dömd nazist från Sundsvall överklagar fängelsedom

Den 48-årige man från Sundsvall som dömts till fängelse i två år och sex månader för bland annat grovt vapenbrott och brott mot strålskyddslagen, har överklagat till hovrätten.

Mannen är en framträdande medlem i den nazistiska organisationen NMR, där han åtminstone under en period haft en ledarroll.

Enligt domen i Sundsvalls tingsrätt har mannen förvarat ett stort antal vapen, vapendelar samt kommunikationsutrustning, en laserpekare och störsändare i sitt hem. Bland ägodelarna fanns också en attachéväska som var ombyggd så att man skulle kunna avfyra en dold pistol.

I överklagan framgår att mannen vill frikännas helt, eller åtminstone att vapenbrottet bedöms som av normalgraden och inte som grovt.

Mannen begär också att hovrätten, om han anses skyldig, inte tillämpar den senaste straffskärpningen gällande grovt vapenbrott – en lagändring som fått skarp kritik av bland annat Lagrådet och som just nu prövas av Högsta domstolen.