Lysekilselever skriver nu på drogkontrakt

2:09 min

Från och med det här läsåret har Gullmarsgymnasiet i Lysekil infört ett drogkontrakt för eleverna att skriva på. Normalisering av droger och ett ökat samhällsansvar är skälen till att man nu gör det här.

– Alla elever skriver på ett kontrakt där vi kan drogtesta dem om vi känner en oro, eller om det uppstår misstankar om droger, säger Åse Andrén Gustafsson, rektor på Gullmarsgymnasiet.

Lysekil är inte ensamma om drogtesterna. Även i Uddevalla, på Östrabos gymnasieskolas transportprogram, så drogtestas eleverna.

– Vi kan inte skicka ut yrkeschaufförer som har drogmissbruk. Därför testar vi alla våra elever, säger Anders Wass, rektor på Östrabo gymnasieskola, fordon och transport.

Om en elev testas positiv gör skolan en orosanmälan, följt av att föräldrar samt elevhälsan kontaktas. Om eleven inte slutar ta droger så styr skolan om eleven i annan yrkesutgång som inte kräver körkort.