Statistik över Gotlands elnät

Driftsäkerheten i det gotländska elnätet har i flera år varit bland de sämsta i landet, visar P4 Gotlands granskning. Men avgiften är bland de högre.

P4 Gotlands granskning, som bygger på uppgifter från Energimarknadsinspektionen, visar att Gotlands elnät hörde till de sämsta i landet, redan innan den senaste tidens många strömavbrott.

Under 2016 och 2017 drabbades en gotlänning i snitt av drygt tre långa strömavbrott om året. Motsvarande siffra för hela Sverige var drygt ett längre avbrott per år. Och avbrottstiden var mer än dubbelt så lång på Gotland som på fastlandet.