Hyresgästen

23 min

”Nu ska hon få träffa mina skötebarn; en av de finaste samlingarna med köttätande växter som finns i hela landet. Det här, du Pia, det är en Cephalotus follicularis, och det här, det är en Nepenthes distillatoria, mycket vacker. Titta noga nu.”

Historien är skriven av Helen Johansson och läses av Rakel Josephson.