Jahja Zeqiraj (D) om höjda tomtavgiften: Ett problem

1:17 min

Fastighetsnämnden ska se över om det går att mildra höjningarna av tomträttsavgälden. "Vi behöver hitta nya modeller", säger demokraten Jahja Zeqiraj som är ordförande i nämnden.

Tomträttsavgälden, avgiften till kommunen för de som använder kommunal mark, kan höjas kraftigt. I en del fall med upp till 200 procent.

– Det blir ett problem både för bostadsrättsföreningar men också för alla de hushåll som har svårt att förutse avgiftsökningarna som det blir, säger Jahja Zeqiraj till P4 Göteborg och fortsätter:

– Tomträttsinstitutet är ju hundra år gammalt så vi behöver behöver hitta nya modeller som passar vår tid.