Allt färre godkända uppkörningar

1:31 min

Hälften av alla uppkörningar som gjorts i år har inte godkänts och allt för ofta beror det på att personen inte är tillräckligt förbereda.

Allt fler uppkörningar underkänts och under första halvåret i år har ungefär hälften av alla uppkörningar underkänts.

– Folk är för dåligt förbereda när de kommer till oss och förstår inte alltid vad som krävs av dem, säger Ann-Christine Juhl, kontorschef för Förarprov på Trafikverket i Karlstad.

Under de senaste två åren har det skett en drastisk minskning av antalet godkända uppkörningar. Mellan januari och augusti 2018 har 49,5 procent av alla förarprov blivit godkända. Detta kan jämföras med samma tidsperiod förra året då antalet godkända prov låg på 54 procent. 

– Det man kan tänka är att mer än vartannat prov vi kör idag är ett omprov, säger Ann-Christine Juhl.