Ylva Larsson, Hjärnkoll: Det handlar om okunskap

1:25 min

Det är på grund av okunskap som det är svårt att rekrytera gode män och förvaltare till personer med psykisk ohälsa. Det tror Ylva Larsson på Hjärnkoll i Uppsala län.

Det är svårt att hitta gode män eller förvaltare till personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik som har behov av hjälp med sin ekonomi och med myndighetskontakter.

Enligt Ida Hellrup, direktör på överförmyndarförvaltningen i Uppsala län, finns det personer med stora behov av hjälp som får vänta flera månader på att få en god man. En väntan som kan göra att situationen hinner förvärras.

Ylva Larsson är attitydsambassadör på Hjärnkoll i Uppsala län och berättar varför hon tror att det är svårt att rekrytera till just den målgruppen.