Mobiloperatörerna om reservkraften vid strömavbrott

3:19 min

Alla mobilkunder har påverkats av strömavbrotten enligt de större operatörer som P4 Gotland varit i kontakt med.

Kraven skärps 2020 då varje operatör ska ha minst en timmes reservkraft på sina master och basstationer i tätort och minst 4 timmars reservkraft utanför tätort.

De fyra större operatörer P4 Gotland varit i kontakt med säger att de redan uppfyller de högre kraven eller att de är på gång med det arbetet. Men samtliga säger också att deras kunder har påverkats av strömavbrotten, antingen genom att det inte har gått att ringa eller i vissa fall att datatrafiken inte funkat för att teletrafiken har prioriterats.