Ännu inga nya ledamöter i Akademien

1:26 min

Ledamöterna i Svenska Akademien samlades under torsdagen till ett extrainkallat möte - före det ordinarie torsdagsmötet. Men inga beslut togs i frågan om nya ledamöter.

– Diskussionen fortsätter, säger Akademiledamoten Anders Olsson.

Kjell Espmark som hopat av uppdraget som ledamot och som inte närvarat på Akademiens möten sedan april deltog på det extrainkallade mötet.

Peter Englund och Sara Danius som också hoppat av sina uppdrag deltog däremot inte enligt uppgifter från Kjell Espmark till Dagens Nyheter.

En av svårigheten som Svenska Akademien står inför är att antalet ledamöter är få för att kunna välja in nya - enligt stadgarna, att man är få till antalet beror blad annat på att flera av ledamöterna har valt att hoppa av på grund av interna tvisterna inom Akademien.

Det extrainkallade mötet idag – var ett försök att lösa det svårigheter som de interna striderna har skapat.

Men vad man diskuterade i dag de två mötena som hölls och hur man tänker sig en lösning var det ingen av ledamöterna som fick uttala sig om sa ledamoten Kristina Lugn sa efter mötet.

– Som du kanske vet är det sekretessbelagt. Det blir bara fel.