Så ska restiden kortas för hemtjänsten i Katrineholm

2:22 min

Nu har arbetet inletts med att förbättra det kritiserade schemat för hemtjänstpersonal i Katrineholm. Mycket handlar om att ha koll på var de äldre bor.

Vid sitt möte på torsdagen fick vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm en första rapport från förvaltningen, om hur det går med jobbet att förbättra hemtjänstpersonalens schema.

Ulrica Truedsson (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm, säger att en åtgärd är att de äldres adresser läggs in i ett datasystem, och att hemtjänstpersonal kan få jobba över ett mindre geografiskt område, få kortare restider.

Ett område är redan igång med detta.

– Under hösten 2019 ska det vara klart. Då ska vi har rimliga restider och de äldre ska få den hjälp de behöver, närd et behövs.