E6:an stängs av i två veckor

11 oktober klockan 20.00 börjar Trafikverkets ombyggnad av trafikplats Alnarp.

Då Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Lund och Arlöv kommer man också bygga om motorvägsbron för E6 över spåren vid trafikplats Alnarp, norr om Malmö.

Från 11 oktober klockan 20:00 och cirka två veckor framåt kommer Trafikverket att stänga av E6 helt i båda riktningarna vid tpl Alnarp. Det är den första etappen av två. Den andra etappen kommer ske under 2020-2022 och kommer att innebära ytterligare en avstängning i cirka två veckor.

Trafiken leds om till andra vägar under avstängningen. Skyltar är uppsatta för att visa omledningsvägarna. Men trafikanterna får räkna med mycket stora trafikstörningar och köer på många vägar i sydvästra Skåne.

Det finnas två typer av omledningsvägar - tvingande och rekommenderade. Tvingande omledning är alltså vägar som trafikanter måste följa, där E6 är helt avstängd. Rekommenderade omledningsvägar är däremot vägar som trafikanter kan köra för att undvika hårt belastade vägar i området. Skyltar visar både tvingande och rekommenderade vägar förbi trafikplats Alnarp.

Så här tar du dig förbi avstängningen

Södergående trafik förbi Malmö (blå markering i kartan): trafikplats Lomma–väg 103–väg 108–E22 trafikplats Lund S–E22 trafikplats Kronetorp. För trafik som ska in och ut ur till Malmö (orange markering i kartan) kommer Västkustvägen att vara öppen för trafik under avstängningen.

Norrgående trafik på E6, förbi Malmö (röd markering i kartan): trafikplats Kronetorp–E22 trafikplats Lund N–E6.02–Trafikplats Lund Flädie.

För norrgående trafik från färjeläget i Trelleborg kommer särskilda vägar att rekommenderas.

Trafik från och till Arlöv, Åkarp, Hjärup, Lomma och Bjärred
Du som bor i Lomma och som ska ut på E6 norrut kör ut via trafikplats Lomma. De som ska söderut på E6, förbi Malmö, kör ut på trafikplats Lomma och vidare på väg 103 – väg 108 – E22 trafikplats Lund S – E22 trafikplats Kronetorp. Observera att trafikplats Lomma kommer att var hårt belastad med köer. Lommabor som ska till/från Malmö kan använda Malmövägen innanför E6.

Trafik från Bjärred kör ordinarie väg ut på E6 norrut. I övrigt samma vägar som andra trafikanter.

Trafik till och från Arlöv, Åkarp och Hjärup. Gamla Lundavägen och huvudomledningar E22 - Lund S eller Lund N

Omledningsvägarna kan komma att ändras.