Överdoser minskar av fentanyl och fentanylanaloger

5:28 min
  • Efter att ha krävt över 130 personers liv årligen under de senaste två åren, tycks trenden ha vänt kraftigt.
  • Fram till juli i år har 22 personer mist livet till följd av den här sortens överdos, detta enligt en sammanställning från Rättsmedicinalverket.
  • Hör Sara Wall, utredare på enheten för drogprevention på Folkhälsomyndigheten från en studio i Östersund.