Kraftig minskning av döda i fentanyl

2:56 min

Det är en kraftig minskning av antalet döda i överdoser av det narkotiska preparatet fentanyl och fentanylanaloger. Detta efter att ha krävt över 130 personers liv årligen de senaste två åren.

Det visar en sammanställning av dödsfall tiden januari till och med den 31 juli i år som Rättsmedicinalverket gjort.


Robert Kronstrand är professor i toxikologi vid Rättsmedicinalverket i Linköping
 
– Antalet dödsfall har minskat kraftigt i år. Till och med juli i år har vi haft åtta bekräftade dödsfall som är till följd av fentanylanaloger, säger Robert Kronstrand.

– Om vi jämför med hur det såg ut förra året så var det ju 100 fall. Så vi förväntar oss att det ska vara fortsatt lågt, säger Robert Kronstrand.

– Men det kommer ju inte att stanna vid åtta döda. Det gör det inte, fortsätter han.

Fentanyl och fentanynlanaloger ett starkt narkotiskt preparat som liknar heroin men som kan vara upp till 100 gånger starkare.

De skördade 360 konstaterade dödsfall under åren 2015 till 2017 enligt RMV.

En tänkbar orsak till det minskade antalet dödsfall är att olaglig försäljning av fentanylanaloger närmast har upphört i Sverige.

Men dödsfall i samband med heroinöverdoser ser Rättsmedicinalverket ingen minskning av. Fram till den 31 juli i år hade 60 personer dött. Och det följer mönstret för de rättsmedicinska obduktioner som genomförts och den statistik man har på RMV sedan år 2014.