Kortbedrägerierna – vår tids kofot

8:32 min

Kontokortsbedrägerierna över nätet fortsätter att öka lavinartat i landet. Samtidigt utreds de knappast alls.

Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter ger en bild av läget. 

– I år ser antalet polisanmälningar ut att öka med 40 procent för just de här bedrägerierna där stulna kortuppgifter används för köp, i första hand över gränserna. Det kommer sannolikt bli långt över 100 000 anmälningar varav 99,6 procent inte utreds.

Med ändrade regler och med befintlig teknik skulle dock den här typen av bedrägerier kunna stävjas rätt snabbt menar vissa.

God Morgon Världens reporter Anders Wennersten ger en bild av omfattningen men också idéer om lösningar kring en typ av växande kriminalitet som kan bli en tuff utmaning för nästa regering.