Kina lämnar flygets Parisavtal

2:16 min

Flygbranschens första globala klimatavtal ska börja gälla från 2021. Men Kina, som står för en stor del av flygets utsläpp, har hoppat av.

Therese Sjöberg är flygexpert vid Transportstyrelsen, och deltar i de internationella klimatförhandlingarna om flyget. Hon beklagar Kinas avhopp:

– Det är klart det är tråkigt att världens näst största luftfartsnation inte kommer att vara med i det här globala klimatstyrmedlet från starten. Det är inte bra.

Flyget till och från Kina orsakar betydande utsläpp av växthusgaser. Kina stod för cirka 12 procent av den internationella luftfarten år 2014.

I juni när FN:s flygorgan slöt en internationell överenskommelse om att begränsa klimatutsläppen från flyget deltog Kina, men hoppade av redan i början av juli. Under förhandlingarna hade Kina invändningar mot regleringar av hur de skulle kompensera flygets klimatutsläpp.

Therese Sjöberg igen:

– De har inte direkt meddelat varför, men det är ju ganska ofta så att Kina kanske själva vill bestämma hur och på vilket sätt de deltar i globala överenskommelser.

Kan Kinas besked påverka andra stora länder?

– Det är klart att det är olyckligt att ett land som Kina hoppar av den här överenskommelsen, säger Therese Sjöberg.

– Det kan ju få följdverkningar, även för exempelvis USA. De har ju också hoppat av andra klimatöverenskommelser den senaste tiden.

CORSIA, som är förkortningen för det globala flygavtalet, har kritiserats för att vara svagt. Det ska börja gälla från år 2021, men blir obligatoriskt från 2027.

– Om Kina inte frivilligt hoppar på igen innan dess, så kommer de komma med år 2027 i alla fall, säger Therese Sjöberg.

CORSIA omfattar inte alla länder och endast internationella flygresor. Snarare än att sänka flygets utsläpp kommer det verka genom att flygbolagen ska kompensera för de ökande klimatutsläppen från flyget. Det pågår förhandlingar om hur reglerna i avtalet ska se ut.