HD fastställer dom: Ny vapenlag gäller

0:29 min

Den nya vapenlagen gäller, även om beredningen var bristfällig, enligt Högsta domstolen.

Högsta domstolen fastställer idag hovrättens domslut gällande en man i Malmö som dömts för grovt vapenbrott. Mannen hade en ombyggd revolver på allmän plats och dömdes till två års fängelse enligt den nya vapenlagen.

Fallet har varit uppmärksammat eftersom att lagstiftningen skärptes i januari då minimistraffet för grovt vapenbrott fördubblades från ett års till två års fängelse.

Lagändringen röstades igenom av riksdagen men har kritiserats för att inte ha följt beredningskraven. Det statliga organet Lagrådet riktade skarp kritik mot hur ändringen genomförts och avrådde från att införa den.

Kritiken handlade bland annat för att det varit för kort remisstid och för att konsekvenserna av förslaget inte redovisades tillräckligt.

Men nu fastställer alltså HD domen och konstaterar att beredningen till viss del varit bristfällig, men att bristerna inte varit så allvarliga att de nya reglerna inte ska gälla.