QUIZ: 10 verk eller värk

0:54 min

I denna veckas Nattjakten Deluxe döljer sig tio stycken verk eller värk bakom ljuden.