رئیس پارلمان : گفتگو با رهبران احزاب برای تشکیل دولت باید ادامه یابد

3:23 min

روز گذشته رئیس پارلمان با رهبران هشت حزب سیاسی پارلمانی برای تشکیل دولت جدید گفتگو کرد  اما ظاهرا نتیجه ای مثبت در این زمینه به دست نیامد.

مصاحبه های رهبران احزاب پس از دیدار بار آندریاس نورلن، رئیس پارلمان، نشانگر این بود که هیچ تغییری در مواضع پیشین احزاب هشتگانه به وجود نیامده است. رهبران چهار حزب آلیانس همگی بر مطلوب بودن تشکیل دولت ائتلافی احزاب آلیانس تاکید داشتند اما دو حزب آلیانس یعنی حزب لیبرال و حزب سنتر در این زمینه همکاری نزدیک با حزب سوسیال دموکرات را شرطی لازم برای تشکیل چنین دولتی دانستند و باری دیگر بر مخالفت خود با هرگونه همکاری با حزب دموکرات های سوئد و متکی بودن بر این حزب تاکید کردند.

یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال در این زمینه گفت که چنانکه پیشتر هم گفته را ه حل را همکاری میان دوبلوک آلیانس وسرخ و سبز (به استثنای حزب چپ) می داند .

میکاییل آرتورسون، دبیر سیاسی حزب سنتر نیز نظر بیورکلوند را تایید کرد و گفت نقطه عزیمت ما گفتگو با حزب سوسیال دموکرات در این زمینه است.

این هردو، یعنی یان بیورکلوند و میکایل آرتورسون، در مورد موفقیت این استراتژی، یعنی همکاری با حزب سوسیال دموکرات خوشبین بودند. اما بسیاری از ناظران این خوشبینی را واقع بینانه نمی دانند. برای نمونه، ماتس کنوتسون مفسر سرشناس تلویزیون ملی سوئد در این زمینه می گوید، تشکیل دولت آلیانس با  پشتیبانی حزب سوسیال دموکرات  با توجه به گفته های رهبران حزب سوسیال دموکرات امکان نخواهد داشت و از سوی دیگر برای  دو حزب سنتر و لیبرال هرگونه تکیه بر حزب دموکرات های سوئد غیر ممکن است. بنابراین راهی که ممکن است وجود داشته باشد جدا شدن حزب سنتر و حزب لیبرال از آلیانس و همکاری آنها با سوسیال دموکرات هاست یعنی از بین رفتن ائتلاف موسوم به آلیانس ، که در این صورت صحنه سیاسی سوئد با تغییراتی عظیم روبرو خواهد شد.

به نظر برخی از ناظران، برای نمونه ماتس کنوتسون، احتمالا در شرایط پیش آمده  روند تشکیل دولت در سوئد توسط آلیانس یا بلوک سرخ و سبز به بن بست رسیده است. از سوی دیگر رئیس پارلمان، آندریاس نورلن اظهار امیداواری می کند که مسئله تشکیل دولت حل شود.  وی می افزاید که گفتگوهای بیشتری با رهبران احزاب  ضروری است اما  نمی تواند چشم انداز زمانی برای حل مسئله داشته باشد یعنی نمی داند تا کی گفتگوی او با رهبران احزاب ادامه  خواهد داشت و  پیشنهادی در این مورد که چه کسی نخست وزیر سوئد باشد، ارائه خواهد شد.