Dålig kontroll på skyddade boenden

2:18 min

Länsstyrelsen har kartlagt skyddade boenden som socialtjänst och kvinnojourer anlitar när kvinnor, män och barn riskerar våld och förtryck. Trots att slarv med säkerheten kan få dödliga konsekvenser, är boendena oreglerade och kvalitetskontrollen brister.

Skyddade boenden är inte tillståndspliktiga och floran av kommunala, ideella och rent kommersiella boenden är vildvuxen. Länsstyrelsen har kartlagt 84 vuxenplatser och 157 barnplatser i ett 30-tal skyddade boenden i Gävleborg, Uppsala och Västmanland och funnit att kvalitetskontrollen brister. Dessutom är det svårt att i ett akut läge snabbt hitta platser.

Särskilt för våldsutsatta kvinnor som även har andra problem, exempelvis missbruk, är svåra att placera. Det säger länsstyrelsens regionala samordnare, Klara Westerlund:

– Det är väldigt få boenden som säger att de kan ta emot den målgruppen. Ibland behöver också par skyddat boende, eller män som är utsatta för våld i nära relation. Även där ställs särskilda krav på boendet och vi ser att det finns stora brister, säger hon.

Det allt överskuggande kravet på ett skyddat boende är ändå att det är absolut hemligt. Det understryker Anneli Mehtälä, chef vid socialtjänstens vuxenenhet i Gävle.

Vilka är konsekvenserna av slarv med säkerheten?

– Det kan sluta med att någon dör, konstaterar Anneli Mehtälä.