Råttproblemen ökar i Västerås

1:48 min

Problemet med råttor har ökat de senaste åren i Västerås. Råttorna har nämligen till viss del blivit resistenta mot råttgift och det har gett ett ökat problem med råttor.

Lars Wiberg är stadsträdgårdsmästare och han berättar att råttgiftet inte är lika effektivt längre och då ökar råttorna i antal. Han berättar vidare att man nu får ta till råttfällor i större utsträckning för att hålla ner antal skadedjur.

I centrala Västerås är problemet störst vid Stadsparken, men även på Hemdal trivs råttorna. Matavfall som inte tas hand om på bästa sätt och inte minst den förrädiska fågelmatningen är två orsaker till råttproblemen. Fågelmatningen är perfekta skafferier för råttorna, säger Lars Wiberg.