Monster ökar i kulturen

2:35 min

Monstren har alltid funnits i människans berättelser, men just nu finns mer monster i populärkulturen än någonsin. Det menar Bo Eriksson, docent i Historia vid Stockholms universitet.

– Det är fler monster idag i populärkulturen än vad det har varit i hela världshistorien. Det är ganska fascinerande, men skrämmande på samma sätt. Vad är det för tid vi lever i som är så ängslig att vi skapar och producerar alla de här monstren? säger Bo Eriksson.

Frankensteins monster har fått börja trängas om utrymmet i populärkulturens monstergenre. Historiadocent Bo Eriksson säger att det inte kvantitativt går att belägga att det finns fler monster nu, men han ser underhållningsbranschens globala framväxt som ett tydligt tecken på att det gör det. Skräckfilmer och spelindustrin skapar idag nya monstergestalter i mängder.

Han berättar att monster genom historien funnits med i berättelser som illavarslande symboler.

– Monster kommer från latinets monstrum, monstrare monere, som betyder att varna, att påminna om. Monster är det stora hotet. Det är det som byn, landet, eller hjälten måste ha ihjäl för att ordningen ska återupprättas 

Bo Eriksson berättar att monster följt människan i alla tider, ända sedan homo sapiens utvandring från den afrikanska kontinenten.

I sin forskning ser han hur antalet olika slags monster ökade explosionsartat med skräckgenrens barndom på 1800-talet. Han berättar också att det går att se att då samhällets rädsla ökat i historien, dyker ofta nya monster upp.

– I tider av allmän ängslan, de har funnits under 1800-talet och under antiken, så har man skapat många monster. När kulturen ängslas pyser det ut såna här mängder av monster. Vi diskuterar vår egen ängslan och rädsla i populärkulturen genom att läsa och skriva om monster, säger Bo Eriksson.

Anna Höglund, lektor vid Linnéuniversitetet, har doktorerat på ämnet vampyrer i litteraturen. Hon ser att den ökade mängden monster i populärkulturen, med tiden också förändrat människors bild av monster.

– De är inte bara onda varelser som de mänskliga hjältarna ska döda. Istället är monster mer som folk är mest och det gör i en mening att monstren kan närma det som är mer mänskligt och trovärdigt. Monstren blir mer användbara i samhället, de får en bredare funktion, säger Anna Högk