Kortare väntetid på Sahlgrenskas akutmottagningar

2:19 min

Nu får patienter vänta i genomsnitt 1,5 timme innan de träffar en läkare vid Sahlgrenskas akutmottagningar.

Patienter som kom till Sahlgrenskas akutmottagningar under 2017 fick i genomsnitt träffa läkare 18 minuter snabbare jämfört med föregående år.

Under 2016 fick patienter vänta i genomsnitt 1 timme och 47 minuter, 2017 hade tiden förkortats till 1 timme och 29 minuter, visar nya siffror från Socialstyrelsen. 

Tobias Carlsson, enhetschef på Akututvecklingscentrum på Sahlgrenska, säger att de bland annat jobbat med att göra den första riskbedömningen effektiv. 

– Vi jobbar mycket med att lyfta fram läkare tidigt i flödet, att träffa doktor och fatta medicinska beslut så tidigt som möjligt, säger Tobias Carlson. 

För att patienter snabbare ska komma till läkare på Sahlgrenskas akuter har man lyft bort en del uppgifter. Till exempel kan sköterskor ta hand om akuta sårskador. 

Man är också snabbare på att snabbt avgöra vilka patienter som direkt behöver träffa läkare, och vilka som behöver vård på en annan vårdnivå. Något akutläkaren Johan Ingemarsson tycker fungerar bra. 

– Inne på akutmottagningen är det färre patienter med lindriga åkommor . Då har man större överblick över de som är svårt sjuka och de får också vård snabbare, säger Johan Ingemarsson.