Förbud mot NMR i Finland fastställs

0:26 min

Hovrätten i Åbo fastställer i en dom i dag förbudet mot nazistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Finland som tidigare tingsrätten beslutat om.

Tingsrättens förbud mot organisationen överklagades och förklarades ogiltigt tills hovrätten prövat ärendet.

Hovrätten meddelade alltså i dag att förbudet ska gälla, och förklarar NMR:s finska gren upplöst.