Få fotografer kvar på svenska lokaltidningar

På svenska landsortstidningar finns idag bara ett 30-tal pressfotografer kvar, enligt Journalisten.

Bildredaktionerna på svenska dagstidningar kanske rent av är på väg att försvinna, en minoritet av lokaltidningarna i landet har renodlade fotograftjänster idag.

En färsk undersökning som tidningen Journalisten gjort visar att ett 60-tal av ungefär 5000 fasta journalisttjänster inom dagspress är fotografer.

Det handlar om tjänster där fotografering är minst hälften av arbetstiden, och av de 60-talet tjänsterna finns ungefär hälften på landsortstidningar.