Häktningstiderna i Skåne påverkas av långa väntetider hos NFC

2:51 min

Just nu gör många krävande utredningar att det är långa väntetider hos NFC.
– Situationen vi är i nu är inte långsiktigt hållbar, säger Jarl Holmström, chef på NFC.

De långa häktningstiderna i Skåne beror delvis på att det också är långa väntetider hos NFC, Nationellt forensiskt centrum, som är den enhet inom Polismyndigheten som arbetar med att bland annat få fram teknisk bevisning till utredningar på olika sätt, genom analyser av dna-spår och liknande. 

– Vi har problem med alldeles för långa handläggningstider. Vi jobbar på alla sätt för att få ner tiderna. Det är viktigt för att få fram rätt rättspåverkan, att ärenden ska bli uppklarade och att personer inte ska sitta frihetsberövade onödigt länge, säger Jarl Holmström, polismästare och tillförordnad chef på NFC. 

Anledningen till att det ibland tar lång tid beror på olika saker. Ibland vill utredarna till exempel att NFC ska analysera väldigt komplexa fall som kräver stor noggrannhet. 

– Till exempel sperma på ett lakan. Om det är ett lakan som funnits i en miljö där flera personer vistas och där det då kan finnas dna-spår från flera personer kan det vara svårt. För att göra det på ett kvalitetssäkrat sätt så tar det väldigt lång tid. Är det däremot narkotikarelaterat går det väldigt snabbt, på bara ett par dagar, säger Jarl Holmström. 

För att det i framtiden ska bli kortare handläggningstider tror han att det internt behövs en utveckling och en bättre förståelse för beställningarna NFC får. 

– Om man som förundersökningsledare beslutar om en undersökning så behöver man ha kunskap om vad undersökningen kan leverera och hur omfattande arbetet är. Situationen vi är i nu är inte långsiktigt hållbar, säger han. 

Till exempel har ett åtal mot mannen som är misstänkt för att ha mördat en kvinna i Åhus dragit ut på tiden på grund av att åklagaren väntar på svar från just NFC.