SR:s Berwaldhallen + reklam = sant?

En reklamfilm för en stor klädkedja har spelats in mot fasaden på Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Nu kan det innebära en översyn av konserthusets förhållningssätt.

Klädkedjan har i en reklamkampanj filmat modeller framför Berwaldhallens fasad, något som blivit en snackis i radiohuset i Stockholm.

Karin Adolfsson, marknadschef för Berwaldhallen, säger till "Medierna" att företaget inte hade bett om lov att filma. Men de som frågar i regel får tillstånd att filma eller fotografera så länge inte konserthallens skylt med logotypen syns eller att namnet nämns i slutresultatet.

Adolfsson ser dock en möjlig risk i att radions symboler och byggnader kan användas i tveksamma sammanhang och det öppna förhållningssättet kan behöva ses över, säger hon.