80-plussare ska få kortare tid på akuten

1:57 min

Siffror som Socialstyrelsen tagit fram visar att vistelsetiden för äldre på akuten blir allt längre. 2019 ska trenden brytas i Halland.

Från och med nästa år planeras en äldrelots eller samordning på akutmottagningarna i Halland för att få hem patienter från akuten tidigare.

– Många av de multisjuka äldre kanske vi inte kan göra så mycket medicinskt åt, men de kanske behöver mer hjälp hemma för att hantera sin situation, säger Jonas Hultgren, verksamhetschef akuten Hallands sjukhus.