Gravida tar upp kemikalier från plastmattor i hemmen

4:06 min

Gravida kvinnor som bor i hem med golvmattor av plast tar upp kemikalier i kroppen som bedöms som farliga. Det visar en delstudie inom Selmastudien vid Karlstads universitet. Det handlar om ftalater som finns där för att göra plasten mjuk.

– Vi vet sen tidigare att PVC-material, golvmaterial av mjukgjord pvc, innehåller ftalater som bedöms som farliga av europeiska expertorgan. Frågan var då helt enkelt, kan det vara så att de här ämnena som finns i materialen kan tas upp av människan? Det finns ingen studie som har tittat på gravida kvinnor, och ingen studie som är så stor som den här. Vi ser ett starkt samband att ju mer pvc man har i bostaden, på golven, ju högre halter av de här kemikalierna har mamman i sitt urin, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för Selmastudien, där den nya delstudien om plastmattor ingår.

1764 kvinnor i Värmland ingår i studien. Analysen visar att gravida kvinnor i bostäder med PVC-golv i kök eller sovrum, alltså golv med mjukgjord plast, hade högre mängder av tre utpekade ftalater jämfört med kvinnor i bostäder med andra golvmaterial som till exempel trä eller linoleum.

De här tre ftalaterna (DBP, BBzP och DEHP) är upptagna på begränsningslistor inom EU.

Carl-Gustaf Bornehag konstaterar också att det finns skillnader mellan gamla och nyare plastmattor, men vilka kemikalier de nyare mattorna innehåller beror också på var de är tillverkade.

Och problemet är att golvmattor ofta ligger i många år, så det tar lång tid innan förändringar i industrin får genomslag i hemmen.