Nu är vattnet drickbart i delar av Njurunda igen

Nu behöver man inte längre koka dricksvattnet längs sträckan Skrängstabodarna - Björkön - Pråmviken söder om Sundsvall.

Uppmaningen att koka vattnet gick ut den 19 september och de vattenanalyser som genomförts visade inga spår av bakterier. MittSverige Vatten & Avfall häver nu alltså kokningsuppmaningen i samråd med miljökontoret i Sundsvall.