Radiostörningar i Karlstad anmäls till Post- och telestyrelsen

1:56 min

Sveriges Radio och Teracom anmäler nu störningarna i radiosändningarna i delar av Karlstad till Post- och telestyrelsen. Detta efter att tester som Teracom har genomfört visar att det med stor sannolikhet är ett privat radioföretags sändare som stör P4 Värmlands sändningar.

– På uppdrag av SR genomförde Teracom i veckan en ganska avancerad mätning på tre olika platser i Karlstadsområdet som visar att Sveriges Radios frekvenser är störda i P3 och P4, säger Lars-Erik Wester, ansvarig för FM-sändningar på Sveriges Radio.
 
Som P4 Värmland har berättat tidigare är det efter en frekvensomläggning av privata radiokanaler 1 augusti som rapporterna har kommit om att Sveriges Radios sändningar i delar av Karlstad störs ut. Liknande problem har dykt upp även på andra håll i landet.

Teracom, som äger och driver marknätet för radio och tv, har nu gjort mätningar som visar att främst P4 störs i delar av Karlstad, men även P3 i området närmast reklamradioföretaget Bauer medias nya mast. Masten finns nära Gustaf Fröding-motet, söder om E18 och i nordöstra delen av Norrstrand.

Vad kan då bli resultatet att en formell anmälan om störningarna nu lämnas till Post- och telestyrelsen?

– Resultatet måste kunna bli att företaget får vidta åtgärder. Det kan vara så att de sänder för starkt eller har felaktig utrustning. Eller att man måste göra någon form av justering, att säga att frekvensen de sänder på får de inte sända på, att man måste räkna om på något sätt. Men det är ganska lång väg dit, jag tror att det kanske är någon form av justering, att sänka nivån eller något sådant, säger Lars-Erik Wester.