Extra härbärgesplatser i Västerås

2:23 min

Två härbärgen i Västerås får extraplatser. Ekens härbärge öppnar även i år fem plaster under vintern. Freja kvinnoboende får en extra akutplats, men den gäller året om.

681 hemlösa fanns det i Västerås, enligt Socialstyrelsens nationella kartläggning, år 2017.

Under vintern är det ingen som blivit nekad plats hos Ekens härbärge.

Gunilla Westberg, direktör på individ- och familjeförvaltningen i Västerås, förklarar varför platserna på härbärgen inte matchar Socialstyrelsens siffror. 

– Socialstyrelsens definition av hemlöshet räknar människor på kriminalvårdsanstalt, som bor på olika typer av stödboende, eller som bor hos släkt och vänner. Så det går inte att ta den siffran och jämföra med de härbärgesplatser som finns. 

– Under vintern är det ingen som blivit nekad plats hos Ekens härbärge.