Gruppboenden saknar tillstånd

Många gruppboenden i Sverige saknar rätt tillstånd. Så är det i många kommuner.

På ett gruppboende kan personer med funktionsnedsättning få bo, om de behöver hjälp av personal ibland.

Alla sådana boenden måste ha ett tillstånd från en myndighet som heter Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men sådana tillstånd saknas för flera boenden runt om i Sverige, menar IVO.

Polisanmälan mot Halmstad

IVO nyligen polisanmält Halmstad kommun  för att de i flera år haft ett gruppboende utan tillstånd.

Det gäller gruppboendet vid Propellergatan i Halmstad. Fungerande kök har saknats i någon lägenhet och kylskåp och lådor i de boendes lägenheter har varit låsta. Det är fel. Lådorna ska vara öppna.

Trots det har kommunen sökt tillstånd hos IVO tre gånger, utan annat resultat än att Ivo nu polisanmält kommunen. IVO menar att det vasr olagligt att använda gruppboendet under flera år trots att det saknades rätt tillstånd.

Kommunen skyller på ett privat bolag

Den politiker i Halmstad som har särskilt ansvar för funktionsnedsatta är Ella Kardemark. Hon säger att kommunen haft ett godkänt avtal med det privata företaget Frösunda som driver gruppboendet. Kardemark menar att avtalet skulle göra att boendet var godkänt fram tills boendet fått tillstånd från IVO.

– Det är ett vanligt avtal som många kommuner använder i väntan på att Ivo skulle ge sitt tillstånd, säger hon. Då är kommunen ansvarig och hyr personal av Frösunda. Vi har varit helt öppna mot Ivo med lösningen och vi har varit överens med Frösunda, säger hon.