Skåne

Skåne kan få högspecialiserad självskadevård

3:17 min

Region Skåne ska utreda möjligheterna att starta högspecialiserad vård för personer med allvarligt självskadebeteende.

Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i förra veckan.
 
– Det här är en patientgrupp som genom åren farit illa i vården och inte fått den hjälp den behöver, säger Anders Åkesson (MP), regionråd med ansvar för psykiatrin.

För ett par år sedan fanns det planer på att skapa nationella enheter för högspecialiserad självskadevård som skulle finansieras gemensamt av landstingen och regionerna. Region Skåne ville starta en av enheterna, men allt föll på att landstingen inte var beredda att bidra med pengar.
 
– Vi drev frågan väldigt hårt för ett par år sedan och välkomnade det då. Man hade svårighet att hitta en nationell lösning på finansieringsfrågan, så att ärendet kommer upp nu välkomnar vi verkligen, säger Katarina Hartman, divisionschef för Psykiatri Skåne.
 
Självskadevården i Skåne fick för några år sedan mycket kritik, då de mest sjuka patienterna vårdades tillsammans med dömda personer på rättspsyk i Växjö. Men i dag är det inget som förekommer, säger Katarina Hartman.
 
– Vi har inte vårdat några patienter med självskadeproblematik i Växjö sedan dess. Vi försöker att lösa det på hemmaplan, och vi samfinansierar en del med kommuner som har placerat på privata behandlingshem, säger hon.

Efter att planerna på nationella enheter kört fast har Västra Götalandsregionen startat en egen verksamhet, där andra landsting har möjlighet att köpa vård. Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne ska nu titta på olika alternativ, som att köpa platser eller att skapa en egen verksamhet i Skåne för hela Södra sjukvårdsregionen, säger Anders Åkesson.
 
– För egen del tror jag att vi behöver en egen verksamhet i Skåne med tanke på att vi är så stora. Det är lite långt till Göteborg, eftersom de här personerna också behöver ett aktivt stöd av anhöriga, säger han.

Utredningen ska vara klar om ett år.