Fröjelbor vill ha fler bussturer

1:59 min

När regionen gör en långsiktig plan för busstrafiken 2019-2030 vill de som bor i nedre Fröjel ha fler turer på linje 32 mellan Havdhem och Klintehamn.

Region Gotland arbetar just nu med ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram där målen med trafiken lyfts fram och hur de ska nås. Det handlar bland annat om övergång till miljövänliga bränslen och levande landsbygd, något Håkan Jonsson tagit fasta på, han är ordförande i samfälligheten Göstavs 1:163 i Fröjel nedanför Fröjel Resort.

– Ska man ha en levande landsbygd så är jag aldeles övertygad om att man måste tänka om, säger han.

Alf Birkeland som är delägare i Fröjel Resort vill inte gå lika långt som Håkan Jonsson och kräva en busstur varanna timme, även om han också skulle vilja ha det. Som företagare känner han ansvar att också leverera passagerare till bussarna.

– Det blir ju hönan eller ägget. Vad kommer först, en buss, eller utbudet att åka buss till? frågar Alf Birkeland.

Teknikförvaltningen går nu igenom synpunkter på förslaget och under oktober ska tekniska nämnden godkänna det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet, sen ska det vidare till regionstyrelse och fullmäktige. Och i framtiden är det underlag för upphandling av busstrafik på ön.