Över 700 läkare i upprop för primärvården

2:34 min

727 läkare har skrivit under ett upprop för ökade resurser till primärvården, som man fruktar kan kollapsa. De vill också att politiker får till blocköverskridande reformer.

– Situationen är precis som våra kollegor beskriver, allvarlig. Vi har i dagsläget stora bekymmer med att försörja svensk hälso- och sjukvård med tillräckligt många specialister i allmänmedicin, och vi har en primärvård som är underdimensionerad, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Sverige behöver en reform så att vi kan få en fullt utbyggd primärvård.

I uppropet skriver läkarna att både politiska partier och olika utredningar varit överens om att mer pengar bör satsas på just primärvården, men att det länge saknats en större reform.

De kräver nu bland annat en övergripande plan för hur vi ska få fler allmänläkare och distriktssköterskor, som också stannar kvar. Också att en del av arbetstiden, mellan 10-20 procent, ska läggas på fortbildning och forskning för läkare.

Socialminister Annika Strandhäll (S) ser positivt på uppropet, och säger att man redan påbörjat ett arbete för en primärvårdsreform.

– Faktum är att vid årsskiftet genomförs de första delarna, att utgångspunkten för hur vi ska organisera hälso- och sjukvården i Sverige är att den ska organiseras närmast medborgarna. Så jag är helt överens med artikelförfattarna om det angelägna i detta, säger Annika Strandhäll.

Även Liberalernas Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, tycker förslagen är bra. Hon tror, precis som Annika Strandhäll, på långsiktiga och blocköverskridande reformer.

– Ja, jag är rätt så hoppfull. Jag tycker valrörelsen handlade mycket om primärvården och det är många från alla partier som pratat om att man måste stärka den och göra den mer personlig, säger Starbrink.

Nästan 90-åriga Britta Olsson från Arvslindan i Dalarna tycker vården oftast funkar bra, men att det kan variera mellan olika vårdcentraler.

– Det har funkat bra nästan jämt, därför att det är en liten vårdcentral. Då känner man varandra. Jag begär ju den som jag brukar ha. Då får jag det, säger Britta Olsson.

Sveriges läkarförbunds ordförande, Heidi Stensmyren, tycker att det nu är dags för mindre snack och mer verkstad hos politikerna.

– Någon gång måste det komma reformer som säkerställer det. Då handlar det inte om enstaka insatser, det måste också bli verkstad. Vi har haft många utredningar och många fagra ord och goda ambitioner. Men om vi ska få en primärvård som hela befolkningen kan ta del av så krävs reformer helt enkelt.