Förseningsavgifter kassako för staten

2:06 min

Straffavgifterna för de som missar betala broavgiften i tid har blivit en bra inkomstkälla för staten.

Transportstyrelsen har i år fått in nästan lika mycket pengar i förseningsavgifter som grundavgiften för dem som kört över Motalabron eller Sundsvallsbron. På intresseorganisationen Motormännen är man kritisk till de höga förseningsavgifterna.

– Den som åker över Motalabron betalar 5 kronor i broavgift. Missar man betala i tid måste man betala 300 kronor i förseningsavgift. Sedan tillkommer det 500 kronor om man inte uppmärksammar den digitala påminnelse som man fått. Så en avgift på 5 kronor förvandlas till 805 kronor, säger Heléne Lilja kommunikationschef på Motormännen.

En personbil som åker över Sundsvallsbon betalar 9 kronor i broavgift och att åka över Motalabron kostar bara 5 kronor per tillfälle. Det inbringade nästan 16 miljoner i broavgift till statens kassa årets första fyra månader. Men inkomsterna från förseningsavgifter och tilläggsavgifter var nästan lika stora, drygt 14 miljoner.

– Det är inte rimligt! Det här måste utredas och ses över, säger  Heléne Lilja. 

Men på Transportstyrelsen säger de att myndigheten tillämpar bara avgifter som är reglerat enligt lag.

– Beloppet på förseningsavgiften och tilläggsavgiften är inget som Transportstyrelsen kan påverka, säger Mattias Carleson på Transportstyrelsen.

Han tillägger att myndigheten försöker hela tiden göra det lättare för bilister att betala den ursprungliga avgiften.