Vulkanutbrott med "extra allt" orsakade massdöd

För ungefär 250 miljoner år sedan utplånades uppemot 90 procent av jordens alla arter. Nu har amerikanska forskare en ny teori om hur det gick till.

Forskarnas teori är att vulkanutbrottet släppte ut ett moln av gaser från jordens inre som förstörde ozonlagret.

De har analyserat stenprover från platsen där vulkanutbrottet skedde, både från tiden innan och efter själva utbrottet, och kunnat se att jordens övre skick först innehöll stora mängder halogena gaser, som klor, brom och jod.

Men efter utbrottet var de inte där, utan troligen i atmosfären. Det kan ha varit slutet för många av jordens dåvarande arter.

Valentin Troll, professor i petrologi vid Uppsala universitet, kallar det hela för "ett vulkanutbrott med extra allt".

– Atmosfärens ozonskador orsakade förmodligen allvarliga mutationer i djur och växter och det var slutet för många arter.