Falköping

Patient fastspänd i 48 timmar – väntade över ett dygn på läkarbedömning

1:11 min

En patient på rättspsyk i Falköping spändes fast med bälte i 48 timmar.

Detta trots att lagen bara i extrema undantagsfall tillåter bältningar som pågår i mer än ett par timmar.  Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att bristen är allvarlig. Inte minst på grund av att läkarna på kliniken bara undersökte patienten fyra gånger på dessa två dygn.

Patienten spändes fast med bälte eftersom denne var hotfull, aggressiv och inte ville ta sina mediciner. Personen ska bland annat ha hotat att döda vårdpersonal.

Enligt Ivo är lagens lägsta krav vid fastspänning att en läkare gör en personlig undersökning och förnyad bedömning efter fyra timmar.  
I det aktuella fallet besökte en läkare patienten efter fyra timmar och fattade beslut om förlängning. Sedan gick det långt över ett dygn innan nästa läkare gjorde en personlig bedömning av situationen. Efter det dröjde det 15 timmar innan en läkare bedömde att tvångsåtgärden skulle avslutas.

Ivo kommer under hösten att följa upp hur rättspsyk säkerställt att tvångsåtgärder ges i enlighet med lagstiftningen.