Blocköverskridande kritik mot valbevakningen

11 min

I Timrå i Medelpad har en lokal mediedebatt blossat upp i kommunen efter valet om hur den dagstidning som finns kvar på orten klarade valrörelsen.

Den lokala journalistiska närvaron i många mindre kommuner har blivit glesare med åren. Det är en utveckling som under flera år beskrivits som problematisk ur demokratisynpunkt. Färre och färre reportrar ska täcka och göra allt mer.

Timrå kommun är en av ett 30-tal kommuner som saknar en fast redaktion, enligt Institutet för mediestudier. Dagbladet lade ner i februari 2015 men Sundsvalls Tidning finns kvar och har en reporter som bevakar Timrå på heltid, om än från centralredaktionen i Sundsvall.

Flera politiker som "Medierna" har varit i kontakt med tycker att det inför årets val varit för lite bevakning från lokaltidningen. I det politiska livet är de motståndare men i den här frågan är de rörande överens om att bevakningen både var för tunn och för okritisk.

– Det är smickrande att man har högre förväntningar på oss än vad man har på public service, eller andra medieaktörer. Det stämmer ju också att vi har en större, bredare och djupare bevakning än vad andra aktörer har här i området, säger Karin Näslund, ansvarig utgivare för Mittmedias titlar i Västernorrland där Sundsvalls Tidning och st.nu ingår.

– Men journalistiken har förändrats väldigt mycket. Den är under ständig förändring och vi jobbar annorlunda nu än vad vi gjorde för tio år sen eller fem år sedan. Vi är också färre journalister nu så vi väljer hårdare nu än vad vi gjorde förr när vi hade resurser att vara på fler ställen samtidigt.