Revolutionen i USA:s domstolar

9:04 min

Om Brett Kavanaughs kandidatur faller kan Donald Trump bara gå tillbaka till sin lista över konservativa domare.

En lista han fått av The Federalist Society.

I USA pågår just nu en het politisk strid om den nionde platsen i landets Högsta domstol. Efter övergreppsanklagelser mot domarkandidaten Brett Kavanaugh är hans öde fortfarande oklart. Nu står det klart att FBI kommer utreda anklagelserna mot honom och omröstningen skjuts upp en vecka.

Oavsett hur det går för Kavanaugh har ett stort antal konservativa domare tillsatts i andra domstolar runtom i USA. Bakom vågen av nya domare ligger år av strategiskt tänkande av en organisation som verkar i bakgrunden.

Advokater, domare och juridikprofessorer trängs med varandra på en välbesökt konferens i Dallas. Kostymer för herrarna och högklackat för damerna är klädkoden. Stämningen är uppsluppen. Många känner varandra sedan tidigare även om de bor på olika platser i USA.

Arrangören, organisationen The Federalist Society, har idag 60 000 medlemmar runtom i landet.

Ämnet för det första panelsamtalet är att utvärdera Neil Gorsuch – den nyaste domaren i USA:s Högsta domstol – som tillsattes efter att ha nominerats av Donald Trump.

Panelens omdöme är enhälligt.

 – Han har gjort sitt jobb.

– Han är den domare vi trodde att han skulle vara.

– Statistiken talar ett tydligt språk, säger de och räknar upp på hur många gånger han dömt i linje med de andra konservativa domarna.

Det vore konstigt att förvänta sig något annat.

The Federalist Society är en av de viktigaste drivkrafterna bakom att det var just Neil Gorsuch som fick positionen i USA:s mäktigaste domstol.

Organisationen ligger också bakom nomineringen av Brett Kavanaugh, den domare som just nu väntar på en omröstning i senaten. Efter flera övergreppsanklagelser mot Kavanaugh är hans möjligheter att nå Högsta domstolen osäkra, men klart är att Brett Kavanaugh skulle ta domstolen flera steg högerut på den politiska skalan, om han röstas igenom.

Om man inte arbetar med juridik så är The Federalist Society en relativt anonym organisation i USA. Trots det är det en av de mest inflytelserika grupperna i amerikansk justitiepolitik.

Organisationen startade 1982 som en reaktion mot vad man ansåg vara en vänstervridning på juristutbildningar.

”Vi tar ingen politisk ställning”, står det på hemsidan, däremot förespråkar The Federalist Society en juridisk filosofi som just nu är på frammarsch i USA.

Konstruktionismen, eller textualismen, innebär – förenklat – att man ska förstå konstitutionen som den är skriven. Man ska utläsa den ursprungliga meningen av texten, där de äldsta skrivningarna är från 1787. En sådan läsning av grundlagen leder nästan alltid till konservativa domslut.

För att ta ett förenklat exempel: om konstitutionens grundare inte inkluderade en rätt till samkönade äktenskap, ska man heller inte tillåta det idag.

Den domare i Högsta domstolen som står allra längst till höger på den politiska skalan, Clarence Thomas, kliver upp på scenen och sätter sig i en fåtölj mellan Texas-flaggan och den amerikanska flaggan.

Clarence Thomas börjar tala. Hans anförande följer en röd tråd: ”Konstitutionen ska tolkas som den är skriven". Inget annat. "Står det i texten eller står det inte i texten” frågar han retoriskt.

Med den filosofin som ledstjärna har The Federalist Society influerat, knutit till sig och lyft fram en rad domare i USAs domstolssystem som ansluter sig till den synen.

När det gäller Högsta domstolen har The Federalist Society varit oumbärliga i tillsättningen av Neil Gorsuch, men också i tillsättningen av Samuel Alito och John Roberts (som båda är konservativa och som tillsattes av George Bush).

Organisationen finns representerad på USA:s ledande juristutbildningar, man anordnar välbesökta konferenser, och har ett brett nätverk inom juridiken och politiken.

På så sätt lyckas The Federalist Society både forma och lyfta fram likasinnade till platser i domstolarna.

Att verka utan synas har fungerat bra för organisationen genom åren. Donald Trumps kandidatur till presidentposten ändrade på det.

Trump hymlade aldrig med att han hade fått en lista av The Federalist Society över domare han borde nominera till Högsta domstolen.

– Vi kommer få domare som har tagits fram av The Federalist Society, sa han i en intervju med Breitbart News Daily innan valet.

På konferensen ger Clarence Thomas en ledtråd om hur framtiden kommer se ut. Om domstolen kommit fram till en dom som är fel ”så ska den ändras” säger han, ”oavsett” hur länge den varit gällande lag.

Det är svårt att inte komma att tänka på domslutet Roe vs. Wade, som 1973 gjorde det lagligt med abort i hela USA. Thomas skulle aldrig säga det rakt ut, men han är säkerligen medveten om att hans kommentar kan tolkas som att han är beredd att riva upp hela eller delar av det beslutet.

Om Thomas dessutom får sällskap i domstolen av Brett Kavanaugh, kommer möjligheterna för sådana förändringar öka markant.

Det blir i paus i konferensen och jag börjar prata med advokaten Jim Bowen från Houston. Som många andra här är Jim Bowen kristen och konservativ.

– Jag har varit medlem i 28 år, säger han stolt.

– När jag först blev medlem var det en mycket mindre organisation än vad det är idag. Den växte för att det fanns ett vakuum för konservativa jurister, säger Jim Bowen.

Även om Federalist Society i dag är en maktfaktor i amerikansk politik så finns det mycket mer att arbeta för säger Jim Bowen.

– Vi har inte vunnit ännu, men jag är glad att se att vi har nått landvinningar, tillägger Jim Bowen och skyndar sig in på konferensen igen.

I en annan fåtölj på scenen, mitt emot domare Clarence Thomas, sitter en man vid namn Leonard Leo, Federalist Societys mest namnkunniga ledare.

– Du är världens tredje mäktigaste man har jag hört, säger Clarence Thomas till Leonard Leo.

Publiken brister ut i ett skratt.

Clarence Thomas ironiserar över de många artiklar och analyser som kommit ut om Leo den senaste tiden och som beskriver honom som en av de viktigaste personerna när det gäller tillsättningar av nya domare.

Ironin till trots: sedan Donald Trump blev president har över 60 – företrädesvis konservativa – domare tillsatts i federala domstolar, ofta med hjälp lobbying och stöd från The Federalist Society.

Trumps senaste nominering till Högsta domstolen, Brett Kavanaugh, väntar nu på en omröstning i senaten. Även om Brett Kavanaughs kandidatur hamnat i blåsväder efter övergreppsanklagelserna mot honom, så är framtiden för konservativa domare ljus.

Om Kavanaughs kandidatur faller kan Trump bara gå tillbaka sin lista som han fått av The Federalist Society; en lista som bara är en liten del av en större strategi som gett oanade resultat i domstolar i USA.

Eller som en av medgrundarna till The Federalist Society uttryckte det:

”Vi trodde att vi bara hade planterat en vildblomma i den liberala akademiska floran, men det visade sig vara en ek”.