Gratis medicin mot överdos

2:16 min

Det finns en receptbelagd sprej som kan häva livsfarliga tillstånd hos drogmissbrukare som tagit en överdos. I Region Östergötland har gratis utdelning av medicinen precis startat.

– Det räddar liv, säger Robert Sanderö som är ordförande i Linköpings brukarförening.

Han står hemma i köket och visar olika varianter av läkemedlet Naloxon. Det är receptbelagt i Sverige och har flera användningsområden inom vården.

Det räddar liv.

Brukarföreningen har sedan tidigare på eget bevåg delat ut läkemedlet till droganvändare som riskerar en överdos. Hittills har föreningen fått veta att medicinen de delat ut har använts i sex fall i Östergötland.

Läkemedlet häver andningsproblem till exempel efter överdoser av heroin, morfin och andra liknande droger. De nässprejer och ampuller som Linköpings brukarförening delar ut har de fått från många olika håll, säger Robert Sanderö.

– De här doserna till exempel har vi fått skänkta från andra brukarorganisationer runt om i världen.

Just nu håller Universitetssjukhuset i Linköping på att starta ett program där man inom vården delar ut Naloxon till droganvändare själva men också till vänner och anhöriga till missbrukare - efter en kortare utbildning i hur man använder preparaten. Den första sprejen ska redan ha delats ut.

– Jag tror inte riktigt du hinner känna själv om du håller på att gå in i en överdos eller så, säger Robert Sanderö.

På Universitetssjukhuset i Linköping berättar professor och överläkare Markus Heilig att beroendeenheten på psykiatriska kliniken nu startar Naloxonutdelning i samråd med vården i Stockholm där de har den här modellen.

Markus Heilig understryker att det här bara är en liten och kortsiktig insats och inte ett alternativ till behandling av missbruk. Viktigt, säger Robert Sanderö.

– Det är ju inte så att det här hjälper mot ditt beroende sedan efteråt. Utan det är bara om du har tagit en överdos just då i stunden som det hjälper, säger han.