Trafiksäkerhet

Trafikverket har inga planer på att sänka hastigheten i Handsjöbyn

4:06 min

Trafikverket har inga planer på att sänka hastigheten eller att bygga en cykelbana på väg 315 som går genom byn Handsjöbyn öster om Rätan. Detta trots flera klagomål från boende.

– Hastigheten är satt utifrån vägens utformning och siktsträckor för bilister. Det är alltid så att de som sitter i bilen tycker att det är inga problem att köra och att de som går upplever annorlunda att vara ute på vägen, säger Mats Olofsson vid Trafikverket.

Länsväg 315 som går mellan E14 i höjd med Ånge och slutar i fjällvärlden i trakten av Klövsjö har en hel del tung trafik och under vintern många skidturister. Boende i området har skrivit till Trafikverket för att få till en förändring. 

– Om vi sänker hastigheten kommer fler känna att det går för långsamt och då kommer det bli fler som kommer att köra för fort. Det är det som är problemet, säger Mats Olofsson. 

Trafikverket har inte heller några planer på att bygga en gång- och cykelbana i Handsjöbyn. 

– Inte den närmsta 12-års perioden, säger Mats Olofsson.