Granskning: SKL:s statistik om sjukvården har stora brister

2:19 min

En granskning som tidningen Sjukhusläkaren har gjort visar allvarliga fel i den statistik som Sveriges kommuner och landsting presenterar om sjukvården i Sverige.

Påståendet att Sverige ligger i topp när det gäller kvalitet i sjukvården och att vi har bland de kortaste väntetiderna, förs ofta fram, bland annat av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Men enligt en granskning som tidningen Sjukhusläkaren gjort, så stämmer det inte. De data som samlats in och jämförts mellan olika länder är alltför dåligt underbyggda och sällan kontrollerade.

– Jag tycker det är lite olustigt när man ser hur olika de här data har samlats in från olika länder och att de står för helt olika saker. All den informationen är ju grund för beslut för politiker men också för oss som jobbar i vården, säger Karin Båtelson, som är förste vice ordförande i Läkarförbundet.

De data som den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD samlat in om kvalitet och väntetider i sjukvården är så dåligt underbyggda att man inte kan jämföra länder med varandra.

Ändå hävdar Sveriges kommuner och landsting, SKL, att Sverige ligger i topp när det gäller vårdkvalitet och på fjärde plats för väntetider. Hans Karlsson som är chef för vård och omsorg vid SKL säger att man är medveten om bristerna.

– Statistiken är inte likadan i alla länder. Det är svårt att få exakta jämförelser. Det är då den här fingertoppskänslan får finnas, att ändå fast det ser olika ut göra en sammanvägd bedömning. Nu kritiseras vi för det här och jag kan förstå det, säger Hans Karlsson.

Problemet är att många länder rapporterar kvalitet och väntetider på olika sätt och enligt Sjukhusläkarens granskning blir resultatet i OECDs databas som att jämföra äpplen och päron.

När det gäller exempelvis väntetiderna har länderna olika startpunkter. I Danmark och Norge inleds väntetiden då en remiss kommer in till specialistvården. Finland börjar räkna från den dag remissen har behandlats men svenska väntetider börjar inte förrän ett beslut om operation är fattat.

Skulle vi räkna som Danmark skulle våra väntetider bli avsevärt längre i statistiken, enligt granskningen. Hans Karlsson medger att det ser ut som om SKL skönmålar verkligheten genom att ge bilden av kortare väntetider i Sverige.

– Jag kan förstå den ingången om man verkligen vill komma åt det. Samtidigt är jag trygg med att vi har en hög trovärdighet. Vi försöker inte skönmåla, vi försöker göra schysta bedömningar, det har varit viktigt för oss hela tiden, framhåller han.

Men Karin Båtelson i Läkarförbundet säger att eftersom statistiken används både av regering, riksdag och ute i vården, så är det viktigt att den är korrekt.

– Det är viktigt att man har den här typen av organisationer som gör jämförelser för det gör grund för rätt beslut, det skapar utveckling och att man kan komma på rätt köl om man gör något som är fel jämfört med andra. Men man får inte presentera data som jämför äpplen och päron och därmed är direkt felaktiga, avslutar Karin Båtelson i Läkarförbundet.