Dom: NMR förbjuds i Finland

1:03 min

Nordiska motståndsrörelsen i Finland ska förbjudas. Det har hovrätten i Åbo beslutat i en dom.

Åbo hovrätt kom under fredagen med samma beslut som tingsrätten i Birkaland i sydvästra Finland kommit med tidigare: Nordiska motståndsrörelsen i Finland ska inte få vara verksam.

Förbudet gäller också underavdelningar samt en förening som har kopplingar till NMR.

Tingsrättens beslut om att förbjuda NMR kom förra året, ett beslut som NMR överklagade. Det var Polisstyrelsen som tog initiativ till att förbjuda NMR.

Tingsrätten motiverade sitt beslut för ett knappt år sen med att NMR bland annat spred hatretorik och betonar aggressivitet och uppmuntrar till våld. 
  
Men trots tingsrättens beslut år 2017 har NMR fått fortsätta sin verksamhet tills vidare.

Detta eftersom Åbo hovrätt förkastade Polisstyrelsens yrkan om tillfälligt verksamhetsförbud tills domstolsbeslutet kom. Senast i augusti ordnade NMR en demonstration i Åbo.