Läkare vill ha mer resurser till primärvården

2:34 min

727 läkare i landet har skrivit under ett upprop för ökade resurser till primärvården, som man fruktar kan kollapsa. De vill också se blocköverskridande reformer för primärvården.

– Situationen är precis som våra kollegor beskriver, allvarlig. Vi har i dagsläget stora bekymmer med att försörja svensk hälso- och sjukvård med tillräckligt många specialister i allmänmedicin, och vi har en primärvård som är underdimensionerad. Sverige behöver en reform så att vi kan få en fullt utbyggd primärvård, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund.

I uppropet skriver läkarna att både politiska partier och olika utredningar varit överens om att mer pengar bör satsas på just primärvården, men att det länge saknats en större reform.

De kräver nu bland annat en övergripande plan för hur vi ska få fler allmänläkare och distriktssköterskor, som också stannar kvar. Också att en del av arbetstiden, mellan 10-20 procent, ska läggas på fortbildning och forskning för läkare.

Socialminister Annika Strandhäll (S) ser positivt på uppropet, och säger att man redan påbörjat ett arbete för en primärvårdsreform.

Heidi Stensmyren, som är ordförande för Sveriges läkarförbund, tycker att det nu är dags för mindre snack och mer verkstad hos politikerna.

– Vi har haft många utredningar och många fagra ord och goda ambitioner. Men om vi ska få en primärvård som hela befolkningen kan ta del av så krävs reformer helt enkelt.