Västervik

Niondeklassare tar kunskapskliv – allt fler kan söka till gymnasium

0:39 min

"För oss betyder det mycket att resultaten nu går upp, och vi ser att det arbete som alla på skolorna utför varje dag ger resultat" säger kommunens grundskolechef.

Allt fler elever som går ut årskurs 9 i Västerviks kommun når kraven för att studera vidare på gymnasiet, det visar statistik från Skolverket.

Av eleverna som tidigare i år gick ut grundskolan hade 77,4 procent behörighet att söka in till en gymnasieskola - en förbättring med sex procentenheter på bara ett år.

– För oss betyder det mycket att resultaten nu går upp, och vi ser att det arbete som alla på skolorna utför varje dag ger resultat, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun i ett pressmeddelande.

Enligt Myhrén finns det flera orsaker till lyftet:

– Vi har under flera år satsat på delar som kan kopplas till ledarskapet i klassrummet. Den kompetensutveckling som läs- och matematiklyftet gav är något som vi ser börjar bli en naturlig del i undervisningen. Det handlar om formativ undervisning vilket innebär att undervisningen är nära kopplad till där eleven befinner sig i sitt lärande, säger Myhrén och fortsätter:

– Men det handlar också om att vi blivit allt bättre på att anpassa undervisningen till eleverna genom specialpedagogisk fortbildning och ett ökat fokus på att arbeta främjande och förebyggande i vår elevhälsa.

Trots förbättringen når Västervik inte upp till rikssnittet på 84,4 procent behöriga.