Miljonbelopp till Västmanlands läns museum

0:38 min

Nästan två miljoner kronor får museet i bidrag av det statliga forskarrådet Forma. Pengarna ska användas till museets projekt Koldioxidteater, vars övergripande mål är att bekämpa globala klimatförändringar.

Bland annat ska museet ordna workshops för gymnasieungdomar och en så kallad popup-utställning, som i sin tur ska generera flera sommarjobb.

Totalt delar Formas forskarråd ut drygt 11 miljoner kronor till sex museer.