Radioaktivitet hos jägare i Heby mäts

2:03 min

Nu i helgen undersöks vildsvinsjägare i Heby kommun för radioaktivt cesium.

Det är Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten genomför helkroppsmätningar av jägarna.
Micael Granström är forskningsingenjör vid FOI:
– Det har visat sig att vildsvinen har etablerat sig i områden som drabbades relativt hårt av Tjernobyl.  I Heby kommun så har 50% av de vildsvin man har mätt på haft cesiuminnehåll som överstiger försäljningsgränsvärdet.