Utredare: Skärpta krav efter sommarens skogsbränder

1:30 min

Erfarenheterna av sommarens skogsbränder kommer att leda till att kraven på svensk räddningstjänst skärps, framför allt på bättre samarbete mellan kommunerna.

– Vi skärper ansvaret hos kommunerna och staten för räddningstjänsten. Räddningstjänsten är kommunernas ansvar, men staten är ansvarig för säkerheten och likvärdigheten i riket, säger regeringens utredare Jan-Åke Björklund.  

– Då har vi en rad konkreta förslag, så att det blir skarpare, och bättre, helt enkelt, enligt Jan-Åke Björklund.

Betyder det att kommunerna fråntas visst ansvar?

– Nej, de har kvar hela ansvaret, men det blir en del saker, som blir obligatoriska, till exempel hur man samarbetar, att man har bättre ledningssystem och blir effektivare, säger han.

Jan-Åke Björklunds 400 sidor tjocka utredning om en effektivare svenska räddningstjänst är på remiss, han upplever att alla partier stöder förslagen.

Efter skogsbränderna ombads han göra en utredning till för att se om lärdomarna därifrån förändrat något. 

– Hittills har vi inte sett det, snarare är det så att motiven för de förslagen har förstärkt, därför att det kräver mer samverkan, bättre ledning, större organisation, att kunna skala upp - allt sådant som vi föreslår i räddningstjänstutredningen.

Visar erfarenheterna från i somras att det här inte fungerar klanderfritt i dag?

– Det fungerade bra, men förutsättningarna hade varit ännu bättre om förslagen varit på plats.

Och då hade man kanske kunnat släcka de här bränderna snabbare?

– En del av dem, säger Jan Åke Björklund.

På en konferens för landets räddningstjänster i veckan deltog Johan Schymanski och Peter Bäcke från Mora brandkår. Där berättade de om sina erfarenheter. 

– Vi är ju väldigt många små kommuner i Sverige, och en slutsats av de här bränderna, även om det lyckades bra, är att vi behöver ha betydligt robustare ledningssystem där vi går ihop och samverkar även i vardagen, inte bara när det blir den här typen av krishändelser.

Skogsbranden tar inte hänsyn till kommungränser, den stannar inte när man kommer in i en ny kommun?

– Nej, det verkar inte så. Vi lär planera för betydligt svårare påfrestningar, och inte bara skogsbrand, det kan vara översvämning eller andra typer av kriser, säger Johan Schymanski.